SEKRETARIS

Tugas dan Kewajiban Sekretaris

  1. Menyiapkan dan melaksanakan bahan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pemimpin.
  2. Menyiapkan penunjang yang mendukung kegiatan pembinaan administrasi umum dan rumah tangga.
  3. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Ketua bidang dengan bendahara dalam menyusun rencana Program Kerja serta Program dan Anggaran Tahunan.
  4. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan tugas pengurus dan kerjasama dengan pihak lain.
  5. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat, baik intern maupun dengan pihak lain yang terkait.
  6. Pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana fisik dengan persetujuan ketua pengurus.

Serah Terima Jabatan Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari

Serah Terima Jabatan Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari secara Online Melalui Video Conference

Penandatanganan BAST oleh Ketua Pengurus Ny. Ndaru Moechgiarto melalui Video Conference

Sambutan Ibu Ketua Pembina PP YKB Dalam Kunjungan Kerja Ke Pengurus YKB Daerah

Photo bersama saat Serah Terima Jabatan Pengurus Pusat Yayasaan Kemala Bhayangkari

Photo bersama Ibu Ketua Pembina YKB Bersama Ketua Pengurus Pusat YKB